I december 2013 lanserade FIAN Ecuador och småbrukarorganisationen Tierra y Vida rapporten Monitoreo de políticas de tierra y el derecho a la alimentación en el Ecuador som analyserar vad som har uppnåtts med jordbruksreformen ”Plan Tierras” samt dess svagheter och konsekvenser för mänskliga rättigheter.

Plan Tierras infördes 2009 av staten för att förändra jordbrukssystemet som tidigare präglats av ett privatiserat jordbruk. Målet med jordbruksreformen var att distribuera mark till småbrukare, framförallt till de som fått sin mark beslagtagen på grund av landgrabbing under 90-talet. I jordbruksreformen inkluderades landets konstitutionella principer som bland annat garanterar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De mest utsatta grupperna så som jordlösa småbrukarfamiljer och kvinnor skulle prioriteras.

En del av kritiken som rapporten lyfter är att det inte varit tal om omfördelning utan marken har i verkligheten sålts till ett pris som inte gynnat småbrukarna. Småbrukarna har inte garanteras tillgång till deras jordlott trots äganderätten då marken ockuperats illegalt av andra, de har inte heller fått stöd och skydd av staten för det våld och de stölder som de utsatts för under ockuperingarna. Sedan 2011 har fem ledare från småbrukarföreningar på Ecuadorianska kusten mördats. Det finansiella och teknologiska stödet för produktion till småbrukarna har uteblivit och de har tvingats odla en specifik gröda istället för baslivsmedel som de istället tvingas köpa utifrån. Reformen har istället för att förbättra levnadsvillkoren för jordlösa småbrukare gynnat agroindustrin med varor som bananer, palmolja och sockerrör som går på export.

Enligt rapporten måste staten ta sitt ansvar och garantera att mänskliga rättigheter respekteras vid förvaltningen av jordbruksmarken. Det behövs utbildad personal i mänskliga rättigheter och en nationell debatt för att ta fram en ny jordbrukslag som inte bara respekterar de mänskliga rättigheterna utan även rätten till mark, mat och bra levnadsförhållanden. Denna lag bör dessutom underlätta för rättsinnehavarna att få upprättelse vid kränkningar av mänskliga rättigheter. Hela rapporten finns att läsa på spanska här.