http://fian.se/wp-content/uploads/2016/05/FIAN_parallellrapport-ESKkommitten_Sverige-2016.pdf

Nu pressas Sverige av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter om AP-fondernas investeringar. Kommittén blev uppmärksammade på Sverige oansvariga förhållningssätt till fonderna genom en skuggrapport skriven av FIAN Sverige, Kristna Fredsrörelsen och Latinamerikagrupperna. Skuggrapporten tar upp tre fall från områdena gruvnäring, markköp och fossila bränslen där AP-fonderna har investeringar.

Trots de mänskliga rättigheternas universalitet fortsätter många stater att tolka sina skyldigheter på ett begränsat sätt. Att dess åtagande endast gäller inom landets eget gränser. Sveriges underlåtenhet att ta ansvar gällande AP-fondernas investeringar är ett exempel på detta och leder till att svenskarnas pensionspengar bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar.

”Enligt de mänskliga rättigheterna måste stater avstå från handlingar och underlåtenheter som skapar en verklig risk att omintetgöra eller inskränka åtnjutande av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter utanför landets gränser. Det bästa sättet att garantera detta är genom att införa ett starkt regelverk för fonderna som tydliggör att investeringar måste ske med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och överenskomna klimatmål”, säger Rebecka Mosquera Jalvemyr kanslichef på FIAN Sverige.

De tre fallen i rapporten visar tydligt på att Sveriges brister i efterlevnaden av konventionen för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Läs hela rapporten här

Läs intervju med FIAN:s kanslichef Rebecka Jalvemyr i Svenska Dagbladet 28 Maj 2016.

Granskningen av Sverige sker 7-8 juni. FIAN Sverige är på plats i Genève för att följa kommitténs förhör av Sverige. Förhöret webbsänds på http://www.treatybodywebcast.org/.

För frågor kontakta Rebecka Jalvemyr på rebecka.jalvemyr@fian.se eller +46 (0)70 794 69 36.