FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger Sverige bakläxa för kontrollen av AP-fondernas investeringar. I sin granskning av Sverige rekommenderar de att Sverige inför obligatorisk risk- och konsekvensanalys inför investeringar och effektiva övervakningsmekanismer för att säkra att AP-fonderna inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vart femte år granskas de stater som undertecknat konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna av FN. Detta för att se hur väl de följer sina skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. I årets granskning lyfter kommittén bland annat brister i hur den svenska staten uppfyller sina skyldigheter när det kommer till investeringar av svenska pensionspengar. Detta tack vare en skuggrapport som FIAN, Latinamerikagrupperna och Kristna Fredsrörelsen presenterade för kommittén under våren.

AP-fonderna förvaltar 1 500 miljarder av svenskarnas pensionskapital. Stora summor investeras inom områden som gruvnäring, jordbruksindustri och fossila bränslen. På flera håll innebär de att lokalbefolkningar förlorar sin mark, vattendrag förgiftas och de förlorar sin försörjning. AP-fonderna bidrar därmed till allvarliga kräkningar av mänskliga rättigheter som rätten till lämplig mat, rätten till vatten, rätten till bostad och rätten till hälsa.

I veckan kom kommitténs avslutande observationer av granskningen där den anmärker på Sveriges bristande kontroll över svenska företags och pensionsfonders investeringar och att man därmed inte gör tillräckligt för att förhindra att det sker kränkningar av mänskliga rättigheter.

Under förhöret i Genève i början av juni kritiserade kommittén särskilt AP-fondernas fortsatta investeringar i Goldcorp som driver Marlingruvan i Guatemala. Gruvan har dömts ut av bland annat Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter och FN:s specialrapportörer. Kommittén var inte nöjd med Sveriges svar att det var upp till AP-fonderna själva att ta hand om etik- och miljöfrågor. Den tydliggjorde att staters extraterritoriella skyldigheter slås fast i konventionen. Extraterritoriella skyldigheter innebär staters ansvar för att svenska aktörers verksamhet inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter utanför landets gränser.

– Ett sätt att förebygga dåliga investeringar är att införa starkare regelverk som bland annat kräver människorättsbaserad risk- och konsekvensanalys inför alla investeringar, precis som kommittén rekommenderar, säger Rebecka Jalvemyr från FIAN Sverige som var på plats under förhören.

Kommittén ifrågasätter också resultaten av AP-fondernas Etikråds arbete och föreslår att Sverige inför mer effektiva mekanismer för övervakning och gottgörelse.

– AP-fonderna försvarar ofta kritiserade investeringar med att det är bättre att de stannar kvar som ägare och påverkar bolag genom dialog. Etikrådet har lyft dialogen med Goldcorp som ett framgångsexempel och det imponerade inte på kommittén. Nu måste riksdagens pensionsgrupp tänka om och införa ett oberoende hållbarhetsråd som övervakar fondernas investeringar, säger Annelie Andersson från Latinamerikagrupperna.

För frågor kontakta Rebecka Jalvemyr, kanslichef FIAN Sverige, 070-634 93 47 eller rebecka.jalvemyr@fian.se.

Mer information:

FIAN, Latinamerikagruppernas och Kristna Fredsrörelsen skuggrapport till kommittén.

ESK-kommitténs pressmeddelande och avslutande observationer med rekommendationer.

Seminarium 6 juli i Almedalen: ”När får AP-fonderna ett ramverk för hållbarhet?”.

Mer i svensk media:

FN ifrågasätter AP-fonderna, Svenska Dagbladet, 27 maj 2016.

Pensionspengar fortsätter kränka mänskliga rättigheter. Omvärlden, 8 juni 2016.

FN pressar Sverige om AP-fonderna. Fria Tidningen, 9 juni 2016.

FN kritiserar svenska pensionsfonder, Svenska Dagbladet, 27 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Dagens Nyheter, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Göteborgs-Posten, 28 juni 2016. 

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Sydsvenskan, 28 juni 2016.

FN skärper krav på Sverige, Di, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Kristianstadbladet, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Motala & Vadstena Tidning, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Västervikstidningen, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Uppsala nya tidning, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Norrköpings tidningar, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Hela Gotland, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Smålandsposten, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Blekinge läns Tidning, 28 juni 2016.

FN-krav på Sverige om AP-fonder, Borås Tidning, 28 juni 2016.