FIAN:s bidrag till Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

2017-02-17

FIAN blev i våras inbjudna till att skriva ett så kallat remissvar till regeringens policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. Skrivelsen blir när den är färdig, vägledande för allt svenskt bistånd – bilateralt, regionalt, tematiskt, i multilaterala organisationer såväl som via Europeiska unionens utvecklingssamarbete.

FIAN kritiserade framför allt regeringens till synes allt för positiva inställning till att med den privata sektorns ska få ett ökat inflytande i biståndet. Vi är oroade över den globala trenden att gå från ett statliga utvecklingsinsatser till att involvera storföretag och privata investerare. Framför allt gällande utvecklingen av rurala områden och livsmedelssektorn där vi istället uppmanar regeringen att sattsa på lokala värdekedjor och öka satsningen på småskaliga lösningar och lokala värdekedjor.

Läs hela vårt remissvar här:

Comments

 

 

Senast uppdaterad: 2017-02-17

Dela:[easy-share]