I samband med att den internationella kvinnodagen uppmärksammas världen över kräver FIAN International att regeringar stärker sina insatser för att garantera kvinnors rätt till mat. Enligt FN lever idag 925 miljoner människor i hunger, 60 % av dessa är kvinnor.

”Kvinnors rätt till mat är fortfarande en av de mänskliga rättigheter som kränks oftast” säger FIAN-Internationals generalsekreterare Flavio Valente, och fortsätter: ”Kränkningarna av kvinnors rätt till mat är ofta en effekt av det strukturella våldet mot kvinnor och att de staterna, som har en skyldighet att skydda sina befolkningar från hunger, brister i sitt ansvar.”

Tack vare FIAN:s insatser inkluderades 2011 rätten till mat för första gången i CEDAW-kommitténs* rekommendationer till världens regeringar.

I ett uttalande från de paraguayanska ursprungsfolkens kvinnoorganisationer som gjordes genom FIAN gentemot CEDAW-kommittéen berättar kvinnorna att: ”Vi vet inte från en dag till en annan hur vi ska klara våran matförsörjning eller hur vi ska kunna föda våra barn. När vi äter är vi begränsade till ett mål om dagen, som bara består av ris eller nudlar. Bristen på näringsriktig mat och otillräckligt protein- och vitaminintag skadar såväl våran hälsa och arbetsförmåga som barnens utveckling och inlärningsförmåga.”

Resultatet av kvinnornas redogörelse blev att CEDAW-kommittén uppmanade Paraguays regering att tillsammans med kvinnor från ursprungsbefolkningarna komma med lösningar som stärker och garanterar deras rätt till mat.

I en rapport om kvinnors rätt till mat i Nepal uppmärksammade FIAN Nepal allvarliga brister i implementeringen av denna rättighet. Nästan en fjärdedel av den kvinnliga befolkningen i åldern 15-49 är undernärda. Enligt rapporten är den enda inkomstkällan för Ghandarvakvinnorna i Surkhetdistriktet att samla sand från floden Juphupras sandbanker och att krossa sten och lasta dessa tunga stenar på lastbilar som transporterar råvarorna in till städer där de används som byggnadsmaterial. För detta arbete får de knappt 100 nepalesiska rupees (9,50 kr) per dag vilket är lägre än den minimilön som fastställts av lokala myndigheter.

I CEDAW-kommitténs slutsatser om Nepal uttrycker kommittén sin oro över de fattiga kvinnornas livsvillkor, framför allt deras brist på tillgång till mark, näringsrik mat och rent dricksvatten. Angående den höga andelen kvinnor i den informella sektorn, rekommenderar CEDAW-kommittén Nepals regering att reglera den informella sektorn så att kvinnor inte exploateras. Kommittén uppmanar också regeringen att inkorporera rätten till mat i den nya konstitutionen.

FIAN:s generalsekreterare Flavio Valente fastslår avslutningsvis att: ”Alla övervakande och uppfyllande mekanismer för att hålla stater ansvariga måste utformas utifrån en förståelse av den diskriminering och det strukturella våld som drabbar kvinnor när de försöker förverkliga sin rätt till mat.”


* CEDAW-kommittéen (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att övervaka konventionsstaternas efterlevnad av kvinnokonventionen.