årsrapport

Ni vet väl att FIAN finns över hela världen? Att det är en internationell organisation som i 30 år arbetat med mänskliga rättigheter mot hunger. Att vi blivit en av de allra bästa på det. Att vi är experter med rådgivande status i både FN och EU?

Samtidigt är vi så oerfarna, unga, nya. För hela tiden lär vi oss av alla de människor, urfolk, kvinnor, bönder och landlösa m.fl som sedan länge, eller som just börjat organisera sig för att få sina rättigheter erkända och respekterade. Det är genom vårt fallarbete som vi existerar. I en ständigt föränderlig samtid är det i dessa gräsrötter som man hittar kärnan, kraften och påminns om vad det hela faktiskt handlar om.

Läs om året som gått. Vi har gjort en hel del.

FIAN internationals årsrapport 2016