Nu har FIAN Internationals Årsrapport  för 2013 kommit. FIAN:s generalsekretare, Flavio Valente, konstaterar att kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortsätter att öka.

Varje år kommer regeringar, med stöd av ekonomisk elit och företag, med nya instrument och mekanismer som underlättar exploatering av naturresurser och människor. Trots detta ser FIAN flera framgångar i sitt arbete för rätten till mat. I juni lanserades ett globalt nätverk för rätten till mat, Global Network for the Right to Food and Nutrition, som FIAN är drivande i. Nätverket ska vara ett utrymme för dialog och mobilisering som arbetar för att trycka på stater att uppfylla rätten till mat.

Den största framgången under 2013 var att Uruguay som den avgörande tionde staten ratificerade tilläggsprotokollet till den Internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-konventionen) vilket resulterade i att det trädde i kraft. FIAN har varit med och arbetat fram tilläggsprotokollet som ger individer och grupper individuell klagorätt om deras rättigheter till lämpliga bostäder, mat, vatten, sanitet, hälsa, jobb, social säkerhet och utbildning har kränkts. Detta innebär att de kan söka rättvisa i en internationell instans om deras regeringar misslyckats med att säkerställa tillgången till effektivt rättsmedel på nationell nivå.

Läs hela rapporten här!