Just i detta nu sitter FN i en tredje sittning med syftet att ta fram en deklaration för att skydda bönder och landsbygds-befolkningar världen över. Den behövs. Men Sverige är fortsatt passiva.

A farmer gathers wheat in Bamyan, Afghanistan.

Bonde i Bamyan, Afghanistan.

I dag skriver FIAN tillsammans med flertal andra miljö och solidaritets organisationer i Dagens ETC. Vi vill uppmärksamma att FN nu träffas för en tredje sittning med syftet att ta fram en deklaration för att skydda bönder och landsbygdsbefolkningar världen över. en deklaration som behövs. Det är fortfarande de på landsbygden som drabbas värst av hunger, fattigdom och kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Men deklarationen motarbetas och riskerar att utebli. Därför är det viktigt att Sverige deltar aktivt i arbetet med att ta fram deklarationen för småbrukare rättigheter.

Läs hela artikeln här