AP-fonder, Tilläggsprotokollet till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Landgrabbing och Klimat är ämnena FIAN lyfter under politikerveckan i Almedalen 2016. Allt med fokus på rätten till lämplig mat och nutrition såklart.

Kolla in programmet:

Tisdag, 5 juli:

Mark – en rättighet eller handelsvara?

Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. De senaste årens mat-, energi- och finanskriser har gjort att mark ses som en attraktiv investering. Investerarna är alltifrån pensionsfonder till regeringar och multinationella bolag som köper upp eller arrenderar mark över en lång tidsperiod. Stater och många internationella organisationer argumenterar att investeringarna behövs för utveckling. Otaliga rapporter från civilsamhället visar tvärtom att de leder till konflikter och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter såsom rätten till mat, vatten och bostad. Workshopen erbjuder kunskap om mark som en mänsklig rättighet och samtal kring frågeställningen: Vad har Sverige för ansvar för att säkerställa att svensk handel, investeringar och utvecklingssamarbete inte bidrar till landgrabbing? Vi bjuder på frukost.

Medverkande:

Karin Ericsson, Latinamerikagrupperna

Åsa Thomasson, Concord

Rebecka Jalvemyr, FIAN Sverige

Tid: 8:30-9:30

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E35.

https://www.facebook.com/events/602753613238650/

 

OS-sponsorer vs regnskog

OS i Brasilien finns runt knuten och stora företag med mörk meritlista står som huvudsponsorer. Vem har ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, och i vilken utsträckning?

En panel med röster från idrottsrörelsen, näringslivet samt miljö- och solidaritetsrörelser diskuterar fenomenet sponsring.

Medverkande:

Andrea Söderblom-Tay, Ordförande, Jordens Vänner

Anna Iwarsson, Styrelseledamot, Riksidrottsförbundet

Maria Magnusson, Miljökonsult/Landslagsorienterare, Svensk Orientering

Staffan Movin, Ordförande, Lidingöloppet

Rebecka Jalvemyr, Moderator/Kanslichef, FIAN Sverige

Tid: 14:30-15:15

Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D22.

 

Onsdag, 6 Juli:

När får AP-fonderna ett ramverk för hållbarhet?

AP-fonderna ansvarar för 1 500 miljarder kronor och exemplen på investeringar som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar är många – för många (se www.schysstapensioner.nu). För ett år sedan kom ett förslag om nya regler för fonderna, som lades på is efter bara några månader. I vårbudgeten satte regeringen ett mål att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt har FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter pressat Sverige om AP-fonderna och medier har rapporterat om en rad exempel på fondernas ohållbara investeringar. Vad händer med förslaget om ett ramverk som förtydligar vad hållbarhet innebär för AP-fonderna, som det finns ett brett stöd för bland partierna? Hur snart kan arbetet komma igång igen för att garantera schyssta pensioner?

Medverkande:

Tomas Eneroth, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Socialdemokraterna

Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Moderaterna

Annelie Andersson, sakkunnig, Latinamerikagrupperna/Schyssta Pensioner

Magnus Emfel, moderator, Världsnaturfonden WWF/Schyssta Pensioner

Gunnela Hahn, ekonomi och finansenheten, Svenska Kyrkan

Tid: 9:00-10:00

Plats: Kinbergs plats 8

https://www.facebook.com/events/1727552954177803/

 

Ett hållbart klimat börjar med rätten till mat

De som bidrar minst till klimatförändringarna drabbas hårdast. Klimatförändringarna hotar allvarligt rätten till lämplig mat och försörjning. Landsbygdens småbrukare, herdar och fiskare får utstå de främsta kränkningarna. Hur kan vi med hjälp av mänskliga rättigheter lösa klimatkrisen?

Människorättsorganisationen FIAN och solidaritetsorganisationen Latinamerikagrupperna berättar hur skydd och stärkande av små livsmedels-producenters mänskliga rättigheter kan bidra till lösning på klimatkrisen. Jordbruket, med sin användning av fossila bränslen, tunga kemikalier och industriella karaktär är inte bara utpekat för att stå för en betydande del av vår klimatpåverkan utan också utpekat som det främsta hotet mot rätten till lämplig mat och försörjning. De drabbade är främst småbrukare, urfolk, herdar och fiskare- alltså de främsta matproducenterna i världen och de som minst bidrar till klimatförändringar. Många lösningar som presenteras idag saknar ett människorättsperspektiv och riskerar att leda till ytterligare diskriminering och ojämn maktfördelning. Konventionerna om de mänskliga rättigheterna uttrycker tydligt staters skyldighet att omgående vidta åtgärder för att hantera klimatförändringarna.

Medverkande:

Rebecka Jalvemyr, FIAN Sveriges kanslichef

Karin Ericsson, programstrateg Latinamerikagrupperna

Tid: 19:00-20:00

Plats: Tidningen Syres tält, Hästgatan 12

https://www.facebook.com/events/1016225641830326/

 

Torsdag 7 juli:

Ekonomiska sociala och kulturella rättigheter – när blir de utkrävbara i Sverige?

Regeringen har en hög ambition gällande mänskliga rättigheter men år 2016 har Sverige fortfarande inte ratificerat tilläggsprotokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som gör dessa livsavgörande rättigheter utkrävbara. Varför dröjer Sverige?

När tilläggsprotokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillkom 2008 skulle det möjliggöra för människor att utkräva de rättigheterna på samma sätt som det sedan länge funnits möjlighet att utkräva de medborgerliga och politiska rättigheterna. Regeringen har upprepade gånger talat om hur alla rättigheter i FN:s allmänna förklaring är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra och bedyrat sitt engagemang för ESK-rättigheter. Trots det har de inte ratificerat tilläggsprotokollet. Vad står i vägen för en ratifikation? När blir dessa rättigheter utkrävbara också för svenska medborgare? Vi diskuterar varför det är viktigt med ett tilläggsprotokoll och vad det kan få för betydelse i praktiken, exempelvis genom att göra en jämförelse med vad tilläggsprotokollet till Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inneburit för funktionsnedsatta i Sverige.

Medverkande:

Rebecka Jalvemyr, Kanslichef, FIAN Sverige

Lars Lindberg, Projektledare ”Från snack till verkstad”, Handikappförbunden

Hanna Gerdes, Folkrättsjurist och grundare till Hanna and Goliath Law & Education

Peter Weiderud, Ordförande, MR-fonden

Kathleen McCaughey, Sakkunnig företagsansvar/Business and Human Rights, Amnesty

Tid: 15:30-16:15

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6