Dagens snedvridna matsystem driver på landgrabbing, klimatförändringar, hunger och undernäring. En allians av 16 europeiska organisationer från småbrukarrörelsen, miljörörelsen och människorättsgrupper presenterar idag kampanjen ”Hands on the Land for Food Sovereignty.”

Lansering av Hands on the landKampanjen lanseras på Expo dei Popoli i Milano och syftar till att stödja alternativa lösningar på problematiken kring mat, energi, mark och klimat. Kampanjen lanseras som en motpol till de falska lösningar som lyfts fram under den officiella EXPO 2015. Samarbetspartnerna inom kampanjen har en lång erfarenhet av stöd till sociala rörelser som kämpar för demokratisk kontroll över matsystemet och tillgång till mark.

På en presskonferens idag pratade Ibrahim Coulibaly, från Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP), om de eskalerande problemen kring tillgång till mark, och han underströk skarpt att naturresurser inte är handelsvaror utan en förutsättning för uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna. ”I Mali har vi sett hur hundratals småbrukare fördrivs från deras mark som de brukat i årtionden, samtidigt som de arresteras om de vägrar lämna frivilligt. Småbrukares rättigheter kränks konstant och de tvingas migrera till städerna där de inte har möjlighet att finna jobb, eller dör när de försöker ta sig över medelhavet”, sa han.

Inom kontexten för det europeiska året för utveckling, EYD, lyfte panelen att EU måste ta itu med motsägelsefulla regelverk och policys och deras påverkan på småskaliga jordbrukares möjligheter till försörjning, i såväl nord som syd.

”EU:s ramverk för utveckling, som uppmuntrar till offentligt-privat partnerskap och exportinriktad jordbruk, gör småbrukare beroende av globala matkedjor, snarare än att behandla dem som investerare med rättigheter som bör stödjas av offentliga policys och investeringar. Resultatet av detta är att EU:s utvecklingspolitik, med en snedvriden tryggad livsmedelsförsörjning, förgör småskaliga matproducenter i nord och syd, medan storskalig jordbruksindustri privilegieras”, sa Hanny van Geel från European Coordination of Vía Campesina.

Kampanjen Hands on the Land sätter de människor som faktiskt är de främsta producenterna av världens mat och försvarare av mark – bland annat småbrukare, herdar, fiskare – i centrum för lösningarna på dagens mat- och klimatkriser. Sindicato Obrero del Campo (SOC) som är del av kampanjen visar att alternativen fungerar i praktiken. ”I Andalucien, Spanien, har vi sett hur alternativ till den dominerande diskursen har lyckats. Till exempel, i en stad nära Sevilla har vi, efter att ha återtagit en del mark, producerat mat samtidigt som vi har säkerställt arbetstillfällen för alla invånare. Vi pratar inte om markägande utan om tillgång till mark, som är nödvändigt för att uppfylla rätten till mat”, markerar organisationens representant Alejandra Serrato Delgado.

Initiativet kommer arbeta för att visioner och förhoppningar hos dem som kämpar för matsuveränitet, sätts i centrum av den politik som påverkar dem. De närmaste tre åren kommer kampanjen genomföra en rad olika aktiviteter, såsom utbildningar, påverkansarbete och opinionsbildning riktade till allmänheten, aktivister och beslutsfattare.

För mer information besök kampanjens hemsida, eller kontakta FIAN Sveriges samordnare för kampanjen på rebecka.jalvemyr(a)fian.se.