Det Europeiska Parlamentet har antagit en resolution där de uttrycker stor oro över potentiella ändringar i Brasiliens grundlag som försvagar urfolkens rättigheter. De uppmanar samtliga stater att efterleva deras skyldigheter enligt de mänskliga rättigheterna.

 

Omröstning under sessionen vecka 47 2016 i Strasbourg. © European Union 2016 – Source : EP

Vid sessionen i Strasbourg i slutet av november, antog Europaparlamentet en resolution om situationen för urfolket Guarani Kaiowá som präglas av ökat våld och tvångsförflyttningar från traditionella marker. Det oroliga politiska läget i Brasilien och det ökade hotet mot urfolk gör resolutionen nödvändig. Den påminner den brasilianska staten om dess skyldigheter under nationell och internationell lag, i synnerhet om skyddet från all typ av våld och om Guarani Kaiowás rätt till sina förfäders marker.

Fördömer våldet

Det Europeiska parlamentet fördömer i sin resolution starkt våldet mot ursprungsfolk i Brasilien och kritiserar att inget görs åt den fattigdom och brist på mänskliga rättigheter som Guarani Kaiowá möter. Parlamentet uppmanar de brasilianska myndigheterna att ”omedelbart vidta åtgärder för att skydda urfolk och säkerställa att det genomförs oberoende undersökningar av de mord och överfall som skett på urfolk i deras kamp att försvara sina mänskliga och territoriella rättigheter, så att förövarna kan ställas till svars”.

Europaparlamentet vill också påminna om den brasilianska statens skyldighet att följa sin egen konstitution gällande individers, minoriteters och utsatta etniska gruppers rättigheter, såsom i fallet Guarani Kaiowá. Enligt europaparlamentet borde Brasilien följa internationell standard, liksom krävs av nationell lag, i frågan om urfolks rättigheter.

Tillsammans med Guarani Kaiowá och stödorganisationer uttrycker parlamentet även oro över det förslag som lagts fram till ändring i grundlagen vid namn PEC215. Lagförändringen riskerar ”hota urfolks rätt till mark då det kommer möjliggöra för intressen inom agro-, skogs-, gruv- och energiindustrin att hindra nya urfolksområden från att utmärkas.” Angående detta har enskilda medlemmar ur europaparlamentet poängterat att ”företag bör hållas ansvariga för alla typer av miljöskador och brott mot mänskliga rättigheter som de är skyldiga till, och att EU bör inkludera detta som en grundprincip och göra det obligatoriskt i alla handelspolitik”.

Hoten och morden ökar 

I regionen Mato Grosso do Sul i Brasilien sprider soja- och sockerrörsplantagerna ut sig sedan 1970-talet och sedan dess har livsvillkoren för urfolket Guarani-Kaiowá bara blivit sämre och sämre. Gruppen förföljs och ledare mördas regelbundet. De lever idag i extrem fattigdom och utanförskap med hunger och undernäring som följd. Trots att de tidigare blivit lovade områden av regeringen har processen för utdelning av mark avstannat helt. Samtidigt som undernäring är utbredd på grund av brist på tillgång till skydd och resurser har hoten och morden ökat. De senaste 14 åren har drygt 400 urfolk och 14 ledare mördats. FN:s specialrapportör för urfolksrättigheter, Victoria Tauli-corpuz, uppmärksammande nyligen denna kritiska situation i sin rapport om Brasiliens urfolk och mänskliga rättigheter.

Du kan läsa hela resolutionen från Europa Parlamentet här.

Läs mer om FIAN arbete med Guarani Kaiowá på FIAN Internationals hemsida och FIAN Sveriges hemsida.