En våg av stigmatisering sköljer över människorättsförsvarare i Honduras

2015-04-27

Människorättsförsvarare i Honduras stigmatiseras av statliga tjänstemän, vilket väcker oro hos det civila samhället både nationellt och internationellt. Detta sker, med vetskap om den stundande UPR-granskningen till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Människorättsförsvarare stigmatiseras i HondurasNya uttalanden har gjorts av statliga tjänstemän och journalister där de anklagar människorättsförsvarare för att ha fört en smutskastningskampanj och för att ha ”svärtat ned bilden av vårt land”. Vågen av stigmatisering som sköljde över människorättsförsvararna verkar vara ”en vedergällning för att de utövat sin rätt att interagera med FN:s råd i arbetet med UPR-granskningen”, menar the International Service for Human Rights (ISHR).

Förutom FIAN Internationals arbete med internationella samarbetspartners har organisationen en sektion i Honduras. Både FIAN International och FIAN Honduras har ett nära samarbete med flera civilsamhälleorganisationer som gemensamt gått samman för att samordna arbetet inför UPR-granskningen, som är planerad till den 8 maj 2015.

I mars 2015 besökte FIAN Honduras och två andra parter från samarbetet, Sverige. Syftet med besöket var att presentera parallellrapporten för representanter från det svenska utrikesdepartementet, så att Sverige lyfter de frågor som oroar civilsamhället i samband med UPR-granskningen.

FIAN uttrycker sin oro över den alarmerande situationen i Honduras och uppmanar härmed landets regering att erkänna och underlätta människorättsförsvararnas arbete med mänskliga rättigheter inom internationella forum. FIAN uppmanar även den honduranska staten att vidta lämpliga åtgärder för att skydda försvararna på nationell nivå, i enlighet med landets skyldigheter om gällande internationell rätt för mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad: 2015-11-16

Dela:[easy-share]

Relaterat:

Nyhet

Jordbruk, livsmedelssystem och handel i fokus när civilsamh…

Nyhet

Delegation undersöker Sveriges ansvar för landgrabbing i B…

Nyhet

Ett steg närmare en FN-deklaration för småbrukares rätti…

Blixtaktion

Skriv under för småbrukares rättigheter!

Nyhet

Bekämpningsmedel – ett hot mot människor och mark

Nyhet

Guarani-Kaiowá i Sverige och på Europaturné

Nyhet

Privatiseringen av jordbruket och dess konsekvenser för mä…

Nyhet

Vi behöver nya vägar för att motverka de orättvisor som …