I mitten av november har FIAN Sverige äran att få besök av ursprungsfolksledaren Miriam Chuchuca från Kimsakocha, Ecuador. Hon har i över tio år kämpat mot etableringen av en gruva i Kimsakochas våtmarker.

Under flera år har gruvföretag, först IAMGOLD* och sedan dotterbolaget INVMetals, prospekterat i området där Miriam Chuchuca bor. Prospekteringen har varit gynnsam och man beräknar kunna utvinna stora mängder guld under kommande år. Kimsakocha betyder tre laguner på ursprungsfolkets språk quichua och metallfyndigheterna ligger mitt i denna vattenkälla som försörjer drygt 30 000 småbrukare. Utvinningen hotar småbrukarnas tillgång till både vatten och mat och tusentals människor kommer i praktiken att fördrivas från sin mark om företaget förgiftar eller torkar ut lagunerna i Kimsakocha.

De drabbade protesterar men protesterna kvävs genom regressiva lagar som gör det möjligt för myndigheterna att fängsla personer som deltar i protestaktionerna. Kvinnorna i Kimsakocha är grunden för kampen mot gruvan eftersom protesterna oftast sker området nära hemmet och har sedan kampen började utsatts för motstånd. Miriam Chuchuca är en av de tappra kvinnorna som fört denna kamp framåt.

”Vi har protesterat och kämpat, blivit slagna av polisen och de har skjutit tårgas på oss. När vi protesterade mot gruvlagen var det nästan som ett krig. Det var krig”, berättar Miriam.

Kriminaliseringen av sociala protester har fragmentiserat småbrukarnas kamp och försvagat de ekonomiska och solidariska initiativen för kvinnors kamp. Nu vågar de inte riskera flera dagar i häktet då de skulle tvingas vara borta från hem, barn och djur.

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har riktat stark kritik mot Ecuador och uppmanat staten att respektera lokalbefolkningens vilja och rättigheter.

FIAN har på olika sätt arbetat med Kimsakocha fallet, både i Sverige med AP-fonds kampanjen men också i Ecuador med stöd till de som protesterar lyft fallet på internationell nivå inför FN:s Kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Genève. Det är därför med stor glädje som vi tar emot gruvmotståndaren Miriam Chuchuca för att ge er möjligheten att få höra om hennes kamp och erfarenheter.

Här kan du träffa Miriam:
I Stockholm 12 november på Solidaritetshuset, AW med FIAN – Gruvor och motstånd, från klockan 17:00

I Umeå 14 november på Folkets hus under MR-dagarna klockan 9:00-11:00 på informationstorget.

I Umeå 15 November på Folkets hus under MR-dagarna, under seminariet ”Gruvnäring och motstånd”, klockan 10:00-11:30 i Balder & Brage.

Vill ni genomföra en intervju kan ni kontakta Rebecka Jalvemyr på rebecka.jalvemyr(a)fian.se eller 070-634 93 47.

 

* De svenska AP-fonderna hade fram till slutet av 2013 miljontals kronor investerade i bolaget. Idag är andelarna sålda.

Läs mer om fallet Kimsakocha här.