hotlsurvey

Över 800 miljoner människor lider av hunger varje dag. Enligt FN är en av huvudorsakerna till hunger och undernäring bristen på tillgång till mark.

Ett utav de nya hållbarhetsmålen, UN Sustainable Development Goals, lovar att utrota hunger genom ”säker och jämlik tillgång till mark”. Detta lämnar mycket utrymme för tolkningar. Vad skulle du vilja se den svenska regeringen göra när det kommer till att stödja markpolitik i det globala syd? Fyll i vår enkät och vi kommer att synliggöra resultatet.

Ta fem minuter och fyll i undersökningen som finns på 11 olika språk inklusive svenska.

Läs även Hands on the lands faktablad om markpolitik (på engelska).