Berta Cáceres

Nätverk och organisationer i Amerika och Europa fördömer i ett uttalande mordet på den honduranska människorättsaktivisten Berta Cáceres.

Berta Cáceres, Lenca urfolksledare och koordinator för det civila rådet för urfolks organisationer i Honduras (COPINH)blev igår mördad i sitt hem i La Esperanza, Intibúca, Honduras. Civilsamhället beklagar sorgen för henne och hennes familj, samtidigt som de uppmanar Honduras auktoriteter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undersöka, åtala och straffa de som är ansvariga för dådet och vidta lämpliga åtgärder, inklusive att offentligt hedra minnet av Berta. Det internationella samhället ska, enligt uttalandet, även ”vidta alla nödvändiga medel för att försäkra sig om att staten i Honduras uppfyller sina skyldigheter gällande mänskliga rättigheter.”

Berta Cáceres försvarade under sitt liv de territoriella och kulturella rättigheterna för urfolk, Garifunafolk samt jordbrukare. Hon var nationellt och internationellt känd som en försvarare av mänskliga rättigheter, särskilt rättigheter rörande kvinnor och urfolk. Senaste åren har Berta varit offer för trakasserier, förföljelse, hot, stigmatisering och diskriminering av både statliga och ickestatliga aktörer på grund av hennes aktiviteter för att skydda mänskliga rättigheter för urfolk som motsatte sig vattenkrafts- och gruvprojekt på deras mark utan deras fria och informerade samtycke.

Läs hela uttalandet här (på engelska).