Just nu pågår politiskt tumult i Brasilien. Den tillsatta regeringen tar beslut efter beslut mot en försämring av läget för de mänskliga rättigheterna. Oron hos civilsamhället är stor, framför allt bland de som lever på landsbygden.

Den som följt den politiska utvecklingen sedan den kontroversiella avstängningen av den Brasilianska presidenten Dilma Roussef vet att den tillsatta regeringen redan indikerat att de kommer göra kraftiga nedskärningar i statsbudgeten och dra ner på sociala utgifter som en lösning på den ekonomiska kris Brasilien just nu befinner sig i.

brasilien

Den tillsatta regeringen gör en högervridning med dramatiska åtgärder. Redan första dagen presenterade den nya regeringen (enbart bestående av vita medelålders män från överklassen) att det kommer stänga kulturministeriet, ministeriet för jämställdhet, ministeriet för etnisk mångfald och ministeriet för stöd till småbrukare. Dessa ska istället slås ihop vilket civilsamhället betraktat som en tydlig politisk signal mot en försämring av minoriteter och utsatta gruppers rättigheter.

Ekonomiskt öppnar man upp för utländska investeringar, med fördelaktiga avtal för de utländska bolag som väljer att investera i landet. Bland annat förs samtal med Agrobusiness lobbyn om att förändra i mark lagarna så mer mark kan ägas av utländska investerare. Marklagen från 2015 som förbjuder utländska investerare att köpa upp allt för stora arealer mark attackeras just nu från flera håll. Småbrukare och urfolks levnadsvillkor risker att försämras och dessa grupper stigmatiseras allt mer.

I ett öppet brev har FIAN international tillsammans med organisationer från civilsamhället och de sociala rörelserna uttryckt djup oro för säkerheten och integriteten hos människorättsförsvarare, de sociala rörelsernas och urfolkens ledare i Brasilien och påminner om att alla framtida beslut bör involvera det brasilianska folket.

LÄS FIANs ÖPPNA BREV HÄR