Right to Food and Nutrition Watch 2016 sätter fokus på fröer och biodiversitet.

WATCH2016
Varje år släpper FIAN rapporten ”Right to food and nutrition watch” i samband med världshungerdagen, och denna gång är titeln ”Keeping Seeds in People´s Hands”. Temat för i år ska belysa hoten mot traditionella frösorter och den accelererande minskningen av biologisk mångfald som följd. Liksom tidigare publikationer kommer denna WATCH-rapport att lanseras i Rom på FAO:s huvudkontor, den 13:e oktober. I Sverige presenteras rapporten den 11 november på FIAN Sveriges kontor i Stockholm. Gästar oss gör Pat Mooney, Right Livelyhood-vinnare 1985 och expert inom fröer och biodiversitet i jordbruket. Rapporten finns redan att läsa här.

Trots att traditionella fröer föder världen och bidrar till ökad motståndskraft inför naturkatastrofer hotas de av utrotning av den stora jordbruksindustrin. Mer och mer ser vi hur frö- och kemikalieföretag inom jordbrukssektorn privatiserar, monopoliserar och kontrollerar fröer genom att patentera och kommersialisera denna källa till liv.

Samtidigt upptäcker småbönder och urfolk, som i generationer utvecklat och bevarat dessa fröer, att deras rätt att spara, använda, byta och sälja fröerna inskränks av det rådande matsystemet. Ett system där företagens vinster prioriteras framför mänskliga rättigheter och hållbart utnyttjande av naturresurser.

För dessa människor har kampen för fröer varit bland det mest centrala. Ändå hamnar fröers betydelse, och de som kämpar för dem, ofta i skymundan både när tryggad livsmedelsförsörjning diskuteras och i praktiken. Watch-rapporten strävar efter att ge rörelserna den uppmärksamhet de förtjänar och sammanföra deras kamper för en starkare gemensam syn på vilka förändringar som måste till.

”I alla världens regioner kringgår samhällen det rådande matsystemet och den slående ojämlikheten och maktkoncentration som kännetecknar den. Kampen om fröerna och biodiversitet i jordbruket illustrerar det här kanske bättre än någon annan del av matsystemet. ”

– Olivier De Schutter, FN:s f.d. specialrapportör för rätten till mat.

Den centrala rollen som kvinnor utgör som ansvariga för frö- och biodiversitet diskuteras också. Kvinnorna är de icke erkända och osynliga experterna i dessa frågor och måste involveras i allt beslutsfattande. Men det finns ingen mening i att kvinnor blir likvärdiga partners i ett trasigt system. Som WATCH-rapporten fastställer är det dagens värderingar som måste ändras och gå från att främja mat och frön för ekonomisk vinst till att se mat och frön som en mänsklig rättighet, för de som producerar den och deras efterlevande.

HandsOnTheLand