Banner

Utbildningshelg i Stockholm 3-4 september 2016

Den 26-30 oktober samlas Europas matsuveränitetsrörelsen i Cluj, Rumänien, för det andra Nyéleni Europa forumet. Över 1000 småbrukare, fiskare, herdar, konsumenter, urbana odlare, urfolk, forskare, jordbruksarbetare, fackligt engagerade, miljö- och människorättsorganisationer, från 42 länder deltar i en rad workshops och diskussioner kring hur vi tar tillbaka kontrollen över jordbruket och livsmedelssystemet.

I Sverige samarbetar Afrikagrupperna, FIAN, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, NOrdBruk/Vía Campesina Sverige för att bilda en svensk delegation till forumet. Under hösten kommer det att hållas fortbildningsträffar inför Nyéléni i Stockholm för att diskutera fram gemensamma ståndpunkter och en analys som vi kan dela med de andra organisationerna under det europeiska mötet.

Är du intresserad av rätten till mat och matsuveränitet? Vill du lära dig mer om situationen i Sverige? Är du sedan länge engagerad och behöver ny inspiration? Då är du hjärtligt välkommen att delta under utbildningshelgen 3-4 september. Vi bjuder på inspirerande föreläsningar, diskussioner och övningar samt lunch och fika.

Plats: Demokratipiloterna, Södermannagatan 38 på Södermalm i Stockholm.

Tid: 3 september kl. 12-18 och 4 september kl. 9-13.

Anmälan: senast 1 september till rebecka.jalvemyr@fian.se eller 070-634 93 47.

 

Bakgrundsinformation om Nyéléni Europa

Någonting är ruttet i Europas livsmedels och jordbrukssystem. Konsekvenserna av det storskaliga jordbrukets expansion och strävan efter exportorienterad marknad har utlöst en våg av protester från bönder, arbetare och konsumenter över hela Europa.

Traktorprotester utanför EUs institutioner i Bryssel är vanliga. I Polen tog traktorer över vägarna i ett historiskt stort bondeuppror mot genmodifierade grödor och landgrabbing. Utnyttjade migrantarbetare inom tomatsektorn i Italien gick ut i strejk. Hundratusentals bönder och konsumenter marscherade genom Berlins gator i protest mot TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA.

Genom hela Europa ser vi hur gräsrötter organiserar sig för att tillbaka kontrollen över livsmedels- och jordbrukssystem. Nyéléniforumet i Rumänien är ett tillfälle för alla att samlas. Tillsammans bygger vi lösningar till detta trasiga system, och hittar nya sätt att organisera våra livsmedelssystem utifrån folket- från fröna på fälten, från jord till bord.

Den globala Nyéléni rörelsen föddes under ett matsuveränitetsforum i Mali 2007. Det första europeiska mötet hölls i Österrike 2011. Läs mer om Nyéléni Europa på http://nyelenieurope.net/.

 

Kort om innehållet i utbildningen:

Förvaltning av naturresurser – Med liberaliseringsdirektiv och allt mer tillåtande regler kring ägande och spekulation försvinner kontrollen över våra naturresurser bort från lokalsamhällena och därmed även avkastningen. Det gäller till exempel resurser som älvarnas vattenkraft, åkermarkernas exploatering, gruvbrytning, skogsbolagens alltmer dominerande kontroll över mark och råvaruproduktion, multinationella bärindustrins utnyttjande av skogsmark och tillfällig utländsk arbetskraft. Det pågår en spekulation och exploatering av mark, vatten och grön produktion som i flera fall liknar den ”landgrabbing” som pågår i andra delar av världen.

Utsäde och kontroll – Det internationella regelverket blir allt hårdare vad gäller rätten till sitt eget utsäde. Inte minst inom ekologisk odling. Dessutom utvecklas nya varianter av GMO som utmanar nuvarande regelverk. Göran Rudbäck från NOrdBruk deltar i ECVCs arbetsgrupp kring utsädesrelaterade frågor och har dessutom egen erfarenhet kring hur regelverket har utvecklats i Sverige.

Kombinationsjordbruk – Jordbruken i Europas norra mer skogsbeklädda delar har burits upp av mjölkkor och skogsbruk. I Norden har skogsbruk varit en naturlig del av jordbruket. Skogen har betytt bete för djuren och viktiga tillgångar av bär, vilt, fisk, etc. på sommarhalvåret. Under vintern har skogen erbjudit ved och virke både för eget bruk och som en viktig inkomstkälla.

Deklarationen om småbrukares rättigheter – Just nu håller FN på att ta fram en deklaration om småbrukares och lantarbetares rättigheter. Syftet är att få till en lagstiftning som skyddar deras intressen. Deklarationen är en unik möjlighet att utveckla internationell lag för att skydda de mänskliga rättigheterna. Exempel rättigheter i deklarationen är rätten till mark, rätten till fröer, rätten till produktionsmedel såsom vatten, krediter och verktyg samt rätten till matsuveränitet. Deklaration skulle innebära ett stort framsteg för uppfyllandet av rätten till lämplig mat och matsuveränitet.

 

HOTL     nyeleni

euFinansieras med bidrag från Europeiska Kommissionen. Ansvaret för innehållet är uteslutande arrangörernas.