De som bidrar minst till klimatförändringarna drabbas hårdast. Klimatförändringarna hotar allvarligt rätten till lämplig mat och försörjning. Landsbygdens småbrukare, herdar och fiskare får utstå de främsta kränkningarna. Hur kan vi med hjälp av mänskliga rättigheter lösa klimatkrisen?

 

Människorättsorganisationen FIAN och solidaritetsorganisationen Latinamerikagrupperna berättar hur skydd och stärkande av små livsmedels-producenters mänskliga rättigheter kan bidra till lösning på klimatkrisen. Jordbruket, med sin användning av fossila bränslen, tunga kemikalier och industriella karaktär är inte bara utpekat för att stå för en betydande del av vår klimatpåverkan utan också utpekat som det främsta hotet mot rätten till lämplig mat och försörjning. De drabbade är främst småbrukare, urfolk, herdar och fiskare- alltså de främsta matproducenterna i världen och de som minst bidrar till klimatförändringar. Många lösningar som presenteras idag saknar ett människorättsperspektiv och riskerar att leda till ytterligare diskriminering och ojämn maktfördelning. Konventionerna om de mänskliga rättigheterna uttrycker tydligt staters skyldighet att omgående vidta åtgärder för att hantera klimatförändringarna.

Medverkande:

Rebecka Jalvemyr, FIAN Sveriges kanslichef

Karin Ericsson, programstrateg Latinamerikagrupperna

Tid:19:00-20:00

Plats: Tidningen Syres tält, Hästgatan 12

https://www.facebook.com/events/1016225641830326/