Regeringen har en hög ambition gällande mänskliga rättigheter men år 2016 har Sverige fortfarande inte ratificerat tilläggsprotokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som gör dessa livsavgörande rättigheter utkrävbara. Varför dröjer Sverige?

När tilläggsprotokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillkom 2008 skulle det möjliggöra för människor att utkräva de rättigheterna på samma sätt som det sedan länge funnits möjlighet att utkräva de medborgerliga och politiska rättigheterna. Regeringen har upprepade gånger talat om hur alla rättigheter i FN:s allmänna förklaring är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra och bedyrat sitt engagemang för ESK-rättigheter. Trots det har de inte ratificerat tilläggsprotokollet. Vad står i vägen för en ratifikation? När blir dessa rättigheter utkrävbara också för svenska medborgare? Vi diskuterar varför det är viktigt med ett tilläggsprotokoll och vad det kan få för betydelse i praktiken, exempelvis genom att göra en jämförelse med vad tilläggsprotokollet till Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inneburit för funktionsnedsatta i Sverige.

Medverkande:

Rebecka Jalvemyr, Kanslichef, FIAN Sverige

Lars Lindberg, Projektledare ”Från snack till verkstad”, Handikappförbunden

Hanna Gerdes, Folkrättsjurist och grundare till Hanna and Goliath Law & Education

Peter Weiderud, Ordförande, MR-fonden

Kathleen McCaughey, Sakkunnig företagsansvar/Business and Human Rights, Amnesty

Tid: 15:30-16:15

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6