matmarkmakt2

Med mänskliga rättigheter mot hunger

Rätten till lämplig mat är en mänsklig rättighet. Det betyder att alla har rätt att vara fria från hunger. Det handlar även om att själv kunna försörja sig och ha tillräckligt med näringsrik mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det finns en utbredd bild av att hunger och svält är omständigheter som ingen makthavare rår över – att det är av naturen givet. Det är en farlig myt. Politiska och ekonomiska beslut har stor skuld till att människor går hungriga. Politiska och ekonomiska makthavare har därmed också stora möjligheter att åstadkomma förbättring och säkra rätten till lämplig mat. FIAN bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg.

Det här gör FIAN Sverige

faltarbete

Fallarbete

FIAN utgår ifrån konkreta fall där människors rätt till mat har kränkts. Vi agerar endast då de drabbade människorna själva bett om FIAN:s stöd.

blixtaktioner

Blixtaktioner

När en grupps rätt till mat kränks eller hotas av kränkning kan vi sätta igång en internationell blixtaktion för att sätta press på ansvariga politiker.

info

Informerar & Påverkar

FIAN gör regeringar, media och allmänhet medvetna om orsakerna till hunger och engagera dem i arbetet för att stärka den mänskliga rätten till lämplig mat.